Hide menu

Laborationer

Kursen består av sex laborationstillfällen där lab 1-4 omfattar oorganisk reaktionslära och kvalitativ analys. Under tillfälle 5 behandlas pourbaixdiagrammet för koppar. Sjätte labtillfället ägnas åt korrosion och elektrokemi.


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/14