Hide menu

Examination

Godkänd kurs innebär att laborationer, dugga och seminariepresentationer är godkända.

Vid seminarierna 1-5, som behandlar grundämnenas egenskaper, svarar kursdeltagarna för presentationerna.

Obligatorisk närvaro vid samtliga kursmoment !

 


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/14