Hide menu

Kemiska experiment 6 hp

Kursen, som huvudsakligen är laborativ, syftar till att utveckla den studerandes färdigheter i experimentellt kemiskt arbete med inriktning mot fortsatta studier inom kemiämnet, för blivande lärare i kemi m.fl. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • känna till kvalitativ oorganisk analys
  • kunna redogöra för deskriptiv oorganisk kemi


Responsible for this page:
Last updated: 08/21/13