Hide menu

Laborationer

3 laborationer ingår i kursen (obligatoriska)

Lab Beskrivning
1 Användning av excel
2 Kalibrering av volymkärl och bedömning av systematiska och tillfälliga fel
3 Kalibrering och linjär regression

 

I kursen 2014 ligger det laborativa momentet och momentet med analys av insamlad data vid olika tidpunkter i schemat för laboration 2 och 3.

Det första lektionstillfället kompletterar labkursen.


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/14