Hide menu

Beräkningsverktyg i kemi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i statistik för användning inom kemirelaterade områden. Vidare ska kursen ge en förmåga att använda datorprogram för kalkyler och grafritning så att resultat från kemiska mätningar och försök kan behandlas och presenteras korrekt och tydligt.

Kurshemsidan är nu uppdaterad inför kursstart vårterminen 2014. Ytterligare kursinformation och material ges i samband med första kurstillfället.

Kursstart är måndagen den 24 mars 2014 kl 10.15-12.00 i E324 (Fysik-huset).

 


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/14