Hide menu

Kurslitteratur

Geoff Rayner-Canham & Tina Overton “Descriptive Inorganic Chemistry”, 5th ed.
Till
boken finns en hemsida med ytterligare information och extramaterial.

Övrig litteratur

Kompendiet Laborationer i Oorganisk Kemi (A1149), (köps hos Kopieringsservice i C-huset, 35 kr)


Responsible for this page:
Last updated: 01/20/14