Hide menu

Lektioner

 

Size: 5.8K bytes Modified: 15 January 2014, 14:01

Användarbara länkar:

Flödesschema för att bestämma en molekyls punktgrupp enligt Schönflies notation hittas här.


Förklarade video för hur man ritar Lewisstruktur för XeF2


Träna på att se symmetrelementen i molekyler på Symmetry @ Otterbein

Titta på orbitaler i Orbitron gallery

Vänd och vrid på molekyler i ChemEd DL


Responsible for this page:
Last updated: 03/12/14