Hide menu

Föreläsningar

Länkar, artiklar och material som på olika sätt har behandlats på föreläsningarna


Periodic Videos - kuriosa och kemi för alla grundämnen

Compound Interest - snygg infographic om grundämnen och kemikalier

Video med en termitreaktion - ett exempel på en redoxreaktion

Size: 129.1K bytes Modified: 27 January 2014, 10:13


Responsible for this page:
Last updated: 01/27/14