Hide menu

Laborationer

Kursen omfattar 5 laborationer som utförs vid sex tillfällen. Till labkursen ingår en dugga på periodiska systemet samt grundämnens symboler och namn på engelska och svenska.

  • Inledande småförsök: några oorganiska typreaktioner
  • Syntes av en vattenfri metallklorid (Fe2Cl6 el. SnCl4)
  • Syntes av N2O3
  • Pourbaixdiagram och vanadins oxidationstillstånd
  • Syntes av några kobolt(III)ammin-komplex

Dugga

I kursen ingår en dugga där grundämnena ska placeras ut på rätt plats i periodiska systemet. Grundämnena ska även kunna namnges på svenska och engelska.

För att öva på periodiska systemet kan ni hämta ett tomt system här:

Size: 12.9K bytes Modified: 10 January 2013, 13:10


Responsible for this page:
Last updated: 01/10/13