Hide menu

Oorganisk kemi 6 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i den oorganiska kemin för fortsatta studier inom kemiämnet. Den studerande förväntas efter genomgången kurs kunna:

  • beskriva sambandet mellan atomers/joners elektronstruktur och centrala kemiska parametrar som elektronegativitet, oxidationstal, jonradie och koordination
  • diskutera metalljoners och oxoanjoners sura och basiska egenskaper i vattenlösning
  • redogöra för begreppet gitterenergi och hur denna beräknas
  • redogöra för begreppen Lewissyra och Lewisbas respektive hård och mjuk syra och bas och kunna använda dessa för att analysera kemiska reaktioner
  • utnyttja E/pH-diagram för att förutsäga oorganiska redoxreaktioner
  • redogöra för d-elementens vanligaste koordinationgeometrier
  • tillämpa några viktiga oorganiska syntesmetoder


Responsible for this page:
Last updated: 12/13/12