Hide menu

Biokemi 1, NKEA08

Biokemi 1 är en grundläggande kurs i biokemi som innehåller grundläggande kunskaper om proteiner, metabolismen och en introduktion till molekylärbiologin.

Kursansvarig: Magdalena Svensson


Responsible for this page:
Last updated: 03/31/14