Hide menu

Kurslitteratur

Zumdahl 8 ed ( dvs allmänkemi boken) där ingår sidorna:
Kap. 8: 344-349, 375-377
Kap. 22: 1005-1025
Kap. 22: 1026-1044 (vissa dela överlappar med biokemikursen)

Vidare föreläsningsmaterial i pdf form som kommer läggas ut på sidan Föreläsningar

Vill man läsa ytterligare finns ett antal böcker för introduktion i organisk kemi,
ex.vis Fundamentals of organic chemistry av McMurry/ Simanek som används i den något större kursen Organisk kemi 1 på 6 hp.


Responsible for this page:
Last updated: 10/17/12