Hide menu

Föreläsningar

Här kommer föreläsningsmaterial att läggas ut för kursen som kompletterar kapitel 22 i Zumdahl 8Ed.

I Zumdahlboken ingår sidorna:
Kap. 8: 344-349, 375-377
Kap. 22: 1005-1025
Kap. 22: 1026-1044 (vissa dela överlappar med biokemikursen)

Preliminär disposition av föreläsningar:

Föreläsning 1: Introduktion och alkaner; grunder i nomenklatur Alkaner.
Föreläsning 2: Cykloalkaner, Konformation, alkener, aromater.
Föreläsning 3: Addition. Funktionella grupper, Polaritet
Föreläsning 4: Stereokemi, alkylhalider
Föreläsning 5: Substitution, elimination
Föreläsning 6: Funktionellagrupper med syre
Föreläsning 7: Aminer, Karboxylsyraderivat
Föreläsning 8-9: Naturprodukter. Repetition.

» Föreläsning 4 stereokemi (4.3M bytes)
» Nomenklatur komp. Organisk kemi (859.9K bytes)
» Övning i nomenklatur med svar (218.3K bytes)


Responsible for this page:
Last updated: 08/11/14