Hide menu

Organisk kemi grundkurs NKEA07 samt 8BKG11 ht 2014

Presentation av Organisk kemi , Grundkurs NKEA07
Kursens mål är att ge en översikt över organisk kemi genom att beskriva de olika ämnesklasserna, samt att ge lite kunskap och förståelse om generella reaktioner och egenskaper för de olika ämnesklasserna. Dessutom ska laboration ge exempel på vanlig laboratorieteknik inom organisk kemi. För att förstå organisk kemi är dock språket, dvs nomenklaturen, viktigt att behärska så detta inleder kursen.

Målet är att ge studenten möjlighet att kunna "läsa" och förstå organisk kemi. Den organiska kemin ska även vara en grund för kurser inom biokemi, där huvudsakligen allt som behandlas bygger på organiska molekyler.

Vi kommer att använda delar av Zumdahl boken 8ed. främst kap. 22. Då kapitlet inte täcker hela det material jag anser ska ingå i kursen kommer teorin att kompletteras av de föreläsningsanteckningar som ligger ute i pdf-form på sidan föreläsningar. Eftersom kursen är relativt kort har den ingen ytterligare kursbok, då det inte är rimligt att ni ska behöva köpa en bok för ca 400 kr för en så kort kurs. Vill ni ändå ha referenslitteratur finns sådan angiven under litteratur: Fundamentals of Organic Chemistry av John McMurry är ett bra alternativ om så önskas.


Laborationen som ingår i kursen innebär att naturprodukter isoleras från frukt eller krydda. Inför denna ska säkerhetsföreskrifter (se sidan laborationer) ha lästs genom.

Lärare:

Marcus Bäck (föreläsning och lektioner) 

Linda Lantz (laboration)


Responsible for this page:
Last updated: 11/02/14