Hide menu

Lärare och assistenter

Kontaktpersoner:

Per-Olov Käll             pokje@ifm.liu.se          013-281384

Helena Herbertsson   helhe@ifm.liu.se          013-285605

Lars Ojamäe              lars@ifm.liu.se              013-281380


Responsible for this page:
Last updated: 09/08/10