Hide menu

Föreläsningar

Kursen består av 17 föreläsningar som kan delas in i sex olika block:

- kinetik

- kemisk jämvikt, syror och baser samt löslighetsjämvikter

- inledande fysikalisk kemi (vätskor och fasta ämnen, ångtryck, fasdiagram, lösningars egenskaper, osmotiskt tryck, kolligativa egenskaper, kolloider)

- kemisk termodynamik

- elektrokemi

- deskriptiv oorganisk kemi


Responsible for this page:
Last updated: 10/04/10