Hide menu

Laborationer

I kursen ingår tre laborationer:

Syra-bastitrering med pH-meter

Kemisk kinetik: Hydrolys av bensendiazoniumklorid

Elektrokemi: Det galvaniska elementet

Size: 40.0K bytes Modified: 25 September 2013, 14:16
 

Checklista inför inlämning av laborationsrapport

  • Båda laboranterna har läst igenom rapporten
  • Word-filen är döpt enligt LabX_FörnamnEfternamn1_FörnamnEfternamn2, med aktuellt labbnummer
  • Rapporten skickas som bilaga till kurskod@ifm.liu.se (med aktuell kurskod)
  • I ämnesfältet anges laboration och namn, t.ex. LabX_FörnamnEfternamn1_FörnamnEfternamn2
  • Meddelandet skickas samtidigt (cc:as) till labpartnern


Responsible for this page:
Last updated: 09/27/13