Hide menu

Examination

  • Moment 1: Teori 4.5 hp examineras via skriftlig tentamen
     
  • Moment 2: Laborationskurs 1.5 hp examineras med godkända laborationsrapporter.
Size: 40.2K bytes Modified: 4 April 2013, 11:37
Size: 61.0K bytes Modified: 4 April 2013, 11:38

Här finns de senaste två årens huvudtentor:

Size: 785.9K bytes Modified: 8 February 2013, 13:51
Size: 51.7K bytes Modified: 8 February 2013, 13:52
Size: 183.6K bytes Modified: 8 February 2013, 13:53
Size: 51.2K bytes Modified: 8 February 2013, 13:53


Responsible for this page:
Last updated: 04/04/13