Hide menu

NKEA04 Allmän kemi 2

Kursen i Allmän kemi 2 innehåller:

- kinetik

- jämviktskemi inklusive syror och baser samt löslighetsjämvikter

- kemisk termodynamik

- inledande fysikalisk kemi

- elektrokemi


Responsible for this page:
Last updated: 03/18/13