Hide menu

Kurslitteratur

  • Biochemistry 7th edition av Berg, Tymoczko & Stryer
  • Laborationskompendium 

 

Kommentar till kurslitteraturen

  • Tidigare upplagor av kurslitteraturen fungerar bra innehållsmässigt men sidhänvisningarna ges till senaste upplagan.


Responsible for this page:
Last updated: 03/31/14