Hide menu

Laborationer

Kursen innehåller tre laborationer. Ni ska rena fram hemoglobin från koblod genom gelfiltrering, analysera resultatet med hjälp av SDS-PAGE och undersöka enzymaktiviteten hos enzymet alkoholdehydrogenas, ADH. Laborationerna redovisas i två dokument, en omfattande rapport om gelfiltrering och SDS-PAGE och en mindre omfattande redogörelse för resultatet av ADH-laborationen.

Instruktioner rörande laborationsrapportens innehåll och utseende samt regler för inlämning av rapporten finns i worddokument nedan. Dokumentet innehåller även det  försättsblad vilket ska ingå i varje rapport. Färdig rapport skickas till nkea08@ifm.liu.se.

Size: 41.0K bytes Modified: 29 January 2014, 10:58
Size: 3.9M bytes Modified: 24 October 2013, 14:47
Size: 3.0M bytes Modified: 19 November 2012, 13:30

Exempelrapport

 

Size: 711.5K bytes Modified: 3 October 2012, 12:50


Responsible for this page:
Last updated: 03/31/14