Hide menu

Föreläsningar

Kursen består av 15 föreläsningar som bl a behandlar:

Atomens struktur

Stökiometri

Termokemi

Kemisk bindning

Orbitalteori

Size: 393.5K bytes Modified: 4 September 2013, 15:28
Size: 486.6K bytes Modified: 5 September 2013, 12:31
Size: 499.1K bytes Modified: 8 September 2013, 19:30
Size: 261.3K bytes Modified: 7 September 2013, 14:35
Size: 511.0K bytes Modified: 10 September 2013, 15:29
Size: 19.0K bytes Modified: 11 September 2012, 08:22
Size: 18.1K bytes Modified: 11 September 2012, 08:27


Responsible for this page:
Last updated: 09/10/13