Hide menu

Laborationer

I kursen ingår tre laborationer:

Syntes av malakit

Analys av malakit

Bestämning av vattnets hårdhet

Size: 40.0K bytes Modified: 25 September 2013, 14:14
Size: 32.2K bytes Modified: 27 February 2014, 14:10

Laborationsredovisningarna ska skickas elektroniskt till kursmailadressen nkea02@ifm.liu.se.

Size: 142.0K bytes Modified: 14 August 2013, 16:35

I laborationskursen ingår även två duggor:

Dugga 1: Säkerhetsföreskrifter

Förberedelse: Läs avsnitten Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för kemiska laborationer samt risker och åtgärder för eliminering av risker i kurskompendiet.

Dugga 2: Kemiska tecken och namn på grundämnen i periodiska systemets huvudblock samt vissa vanliga joner

Förberedelse: Lär dig att Mn = mangan och magnesium = Mg för alla grundämnen med atomnummer 1-89 med undantag för 58-71, se lista i kompendiet, och lär dig de joner som finns på jonlistan.

Checklista inför inlämning av laborationsrapport

  • Båda laboranterna har läst igenom rapporten
  • Word-filen är döpt enligt LabX_FörnamnEfternamn1_FörnamnEfternamn2, med aktuellt labbnummer
  • Rapporten skickas som bilaga till kurskod@ifm.liu.se (med aktuell kurskod)
  • I ämnesfältet anges laboration och namn, t.ex. LabX_FörnamnEfternamn1_FörnamnEfternamn2
  • Meddelandet skickas samtidigt (cc:as) till labpartnern


Responsible for this page:
Last updated: 02/27/14