Hide menu

NKEA02 Allmän kemi 1

OBS! Fr o m Ht2014 uppdateras inte den här hemsidan. Dokumenten har flyttats till LiSAM.

Kursen i Allmän kemi 1 behandlar främst stökiometri och inledande oorganisk kemi.

Size: 1.0M bytes Modified: 23 August 2013, 13:08


Responsible for this page:
Last updated: 05/14/14