Hide menu

Tentasamling

Size: 509.4K bytes Modified: 12 April 2017, 15:21

På tentor före 2017 är det lämpligt att främst inrikta sig på nedanstående uppgifter och ignorera övriga. Detta beror på att kursinnehållet har varierat de senaste åren, då kursen utecklats i snabb takt.

tenta  
160115          1-4, 7-10
150824 1, 2, 4-9
150408 1-7, 9
150115 1, 4, 6, 7, 9
140825 2-6, 8, 9
140423 1-6, 8
140115 2 - 8
Size: 1.0M bytes Modified: 22 January 2016, 09:42
Size: 444.7K bytes Modified: 22 January 2016, 09:42
Size: 466.6K bytes Modified: 20 December 2015, 19:34
Size: 137.2K bytes Modified: 20 December 2015, 21:01
Size: 1.8M bytes Modified: 17 August 2015, 15:10
Size: 138.0K bytes Modified: 20 December 2015, 22:06
Size: 2.5M bytes Modified: 17 August 2015, 15:08
Size: 137.5K bytes Modified: 17 August 2015, 15:10
Size: 2.5M bytes Modified: 9 December 2014, 16:08
Size: 128.8K bytes Modified: 14 January 2015, 17:14
Size: 2.2M bytes Modified: 25 April 2014, 12:48
Size: 169.8K bytes Modified: 25 April 2014, 12:56
Size: 1.8M bytes Modified: 17 August 2015, 15:13
Size: 151.6K bytes Modified: 10 April 2014, 07:27


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 12/06/17