Hide menu

Organisation

Kursen är organiserad i fyra delar:

HT1

  • Del 1: Experimentell problemlösning (LAB2 2,5 hp)
  • Del 2: Matematiska principer (UPG2 2,5 hp)
Size: 386.3K bytes Modified: 28 August 2017, 15:11

HT2

  • Del 3: Fysikaliska principer och beräkningsfysik (TEN2 3 hp, LAB3 1,5 hp)
  • Del 4: Orientering om nanovetenskaplig forskning (UPG3 0,5 hp)


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 08/28/17