Hide menu

Organisation

Kursen är organiserad i fyra delar:

HT1

  • Del 1: Experimentell problemlösning 
  • Del 2: Matematiska principer

HT2

  • Del 3: Fysikaliska principer och beräkningsfysik
  • Del 4: Orientering om nanovetenskaplig forskning


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 09/15/16