Hide menu

Del 1: Experimentell problemlösning

Kursens experimentella del går under HT1, och behandlar experimentell problemlösning samt vetenskaplig rapportskrivning.

Litteratur

  • Sandell, Eriksson: Experimentell problemlösning (se Kurslitteratur)
  • Merkel m fl: Lathund för rapportskrivning (se Kurslitteratur)
  • Övrigt material som finns att ladda hem här.

Föreläsningar

Fö #  
E1 Introduktion, fysikaliska modeller
E2 Dimensionsanalys, linjärisering, rimlighetsbedömningar
E3 Felanalys, rapportskrivning

Lektion

Under en lektion tränar vi problemlösning på exempel från Fö E1-3.

Laborationer

Under denna del av kursen görs två laborationer, som man utför i grupper om två studenter.


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 08/28/17