Hide menu

Examination

 

LAB1 (U, G)

  • 1 skriftlig labrapport (Lab 1, 2 eller 3) - rapporter skickas in till Urkund
  • deltagande i muntlig presentation av Lab 3

UPG1 (U, G)

  • 3 inlämningsuppgifter
  • 1 reflektionsuppgift samt deltagande i seminarier

TEN1 (U, 3, 4, 5)

 


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 09/15/16