Hide menu

Examination

 

LAB2 (U, G)

  • 1 skriftlig labrapport (Lab 1, 2 eller 3) - rapporter skickas in till Urkund

LAB3 (U, G)

  •  muntlig presentation av datorbaserad beräkningsuppgift         

UPG2 (U, G)

  • 3 inlämningsuppgifter

UPG3 (U, G)

  • 1 skriftlig reflektionsuppgift om nanovetenskaplig forskning

TEN2 (U, 3, 4, 5)

  • en skriftlig tentamen

 


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 08/28/17