Hide menu

Fysikaliska principer och nanovetenskaplig introduktion (NFYA02)

I denna kurs vill vi ge dig en god start på dina fysikstudier. Du får en inblick i fysikens områden, hur du använder det matematiska språket för att beskriva dem, och hur du via experiment och teoretiska resonemang kan bygga modeller av fysikaliska fenomen. I kursen kommer du alltså att få en inledande orientering av fysiken både på det teoretiska och praktiska planet.
Du kommer också genom ett antal gästföreläsningar att få en inblick i kommande kurser på programmet samt den fysikrelaterade forskningen som bedrivs på universitetet.

Marcus Ekholm & Peter Andersson


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 09/01/14