Hide menu

Etologi och djurskydd

Kursen behandlar djurs beteende från ett evolutionärt perspektiv, samt med ett tillämpat perspektiv med fokus på djurskydd. Den går under period 1 på vårterminen.

Kursen 2016 startar måndagen den 18 januari kl 0830 i sal Odén. Ni behöver kursboken vid kursstart (Alcocks Animal Behavior, 10:e upplagan). Kursen ges på engelska om behöv finns.

All kommunikation under kursen kommer att ske via LISAM, så denna sida innehåller endast det aktuella schemat. Övrigt material och information kommer att ges via LISAM när kursen startar. Om du är registrerad på kursen blir du inlagd automatiskt.

Har du frågor, kontakta kursledaren Hanne Løvlie, hanne.lovlie@liu.se


Responsible for this page: Hanne Løvlie
Last updated: 12/16/15