Hide menu

Kurslitteratur

  • Persson, P.O. (red.) 2005. Miljöskyddsteknik.Strategier och teknik för ett hållbart miljöskydd. Industriell ekologi, KTH, Stockholm (Bokakademin, Akademibokhandeln)
  • Connell, D., Lam, P., Richardson, B. & Wu, R., 1999. Introduction to Ecotoxicology. Blackwell Science, Oxford. 170 sid. (Akademibokhandeln, Bokakademin, internetbokhandeln AdLibris)
  • Miljökonsekvenbeskrivningar. Litteraturkompendium. Nytt förminskat kompendium för 2011. En del av materialet till dessa seminarier kommer att göras tillgängligt via It´s Learning.

Övrig litteratur

  • Artiklar mm som lånas eller laddas ner från Internet enligt anvisningar
  • Kompletterande litteratur till momenten Grupparbeten och Individuell uppsats


Responsible for this page:
Last updated: 01/05/11