Hide menu

Examination

    Kursens poäng är fördelade enligt följande

    3 HP    Hemtentamen

    6 HP    Godkända grupparbeten och labrapport (ekotoxikologi)

    3 HP    Aktivt deltagande i seminarier och studiebesök

    3 HP    Godkänd argumentativ uppsats

 


Responsible for this page:
Last updated: 01/16/09