Hide menu

Tekniskt Miljöskydd

Välkommen till kursen “Tekniskt miljöskydd”. Under denna kurs fokuserar vi på metoder och strategier för att undvika eller minska negativa miljöeffekter av mänsklig verksamhet. Vi tar vår utgångspunkt i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och frågor som t.ex. i vilka sammanhang sådana måste upprättas och vilka krav som ställs på innehåll och omfattning. De olika momenten som kursen tar upp är kunskaper som på olika sätt behövs när man upprättar miljökonsekvensbeskrivningar, arbetar med tillståndsärenden eller skall göra olika strategiska val för framtida utveckling inom en kommun eller industri. I detta inkluderas även ekotoxikologiska bedömningar. Kursen administreras via It´s Learning.


Responsible for this page:
Last updated: 12/10/10