Hide menu

Schema

Du kan använda den centralt administrerade schemaservern (TimeEdit) för att se och ladda ner schema i vCal eller iCal-format. Det är smidigt, MEN du behöver ett detaljerat schema. Det sköts av kursansvarig och distribueras här fram till kursstart. Efter kursstart kommer senaste version av schemat ligga på kursens sida på LISAM.

Size: 29.2K bytes Modified: 4 October 2017, 09:37


Responsible for this page:
Last updated: 10/04/17