Hide menu

Välkommen till kursen Ekologi fortsättning, 15 hp (NBIC29)

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om processer och mekanismer som strukturerar vanliga ekosystem i Sverige.

Vi kommer att arbeta med både ekologiska teorier och praktiska övningar i fält- och laboratoriemiljö. I de praktiska övningarna ingår standardiserade provtagnings- och analysmetoder som ligger till grund för dagens miljöövervakning och ekologisk forskning. Kursen omfattar både akvatisk och terrestrisk ekologi. Det betyder att vi kommer att bekanta oss närmare med såväl rinnande vatten som skog- och ängsmark.

Undervisningen består av föreläsningar samt de obligatoriska momenten seminarier, laborationer och exkursioner. Alla studenter deltar i gemensamma grupparbeten som löper under kursens gång. All undervisning kommer att ges på Campus Valla, med undantag för exkursioner och studiebesök. Dessa tar i vissa fall en hel dag i anspråk, så se i så fall till att ha lämplig klädsel och matsäck.  

Kursen avslutas med inlämning av tentamen och labrapporter i slutet av december och i januari. Information om kursen kommer att uppdateras kontinuerligt på kursens hemsida på Lisam. Detta är också plattformen för inlämningsuppgifter och diskussioner under kursens gång.


Responsible for this page:
Last updated: 10/15/13