Hide menu

Fysiologiska principer med etik (NBIB45)

När man undersöker fysiologiska system kan man se vissa funktionsmönster återkomma om och om igen; i nervsystemets sätt att skicka signaler, i hormoners sätt att reglera kroppsfunktioner eller i exkretionsorganens sätt att bli av med avfallsprodukter. Dessa återkommande funtionsmönster eller fysiologiska principer  som vi kallar dem är, i vår kurs, en röd tråd som hjälper oss att förstå funktionerna hos våra organsystem. Under kursen introduceras även etik och frågor som vetenskaplig hederlighet samt andra etiska principer och begrepp diskuteras. Ni diskuterar etiska frågeställningar, som har anknytning till fysiologi, i mindre grupper.


Responsible for this page:
Last updated: 10/17/17