Hide menu

NBIB44 Vetenskaplig metod, analys och statistik

Välkommen till kursen Introduktion till vetenskaplig metodik, analys och statistk.

Kursen börjar i januari varje år. Studenter kommer att träna sitt kritiska tänkande, och lära sig att genomföra, och tolka resultatet från, olika statistiska analyser. Statistkdelen bygger till viss del på resultat från laborationer i de parallella ämneskurserna i programmet. Kritiskt tänkande bygger på föreläsningar utifrån kurslitteraturen .

Kurslitteratur:

  • Hultén, Hultman & Eriksson (2007) Kritiskt tänkande, Liber (ISBN 9789147077434) 
  • Ruxton & Colegrave (2016) Experimental Design for the Life Sciences, 4 ed, Oxford (ISBN: 9780198717355)
  • Dytham (2011) Choosing and using statistics. A biologist's guide. 3 ed. Wiley-Blackwell (ISBN 9781405198394)

 


Responsible for this page:
Last updated: 12/22/16