Hide menu

Schema

Här är det preliminära detaljschemat. Notera att någon föreläsning kan flyttas eller tillkomma, men i stort sett ligger all schemlagd fast. Alla timmar som kursen har tillgång till är upptagna i schemat, dock är inte alla schemalagda.

Size: 9.2K bytes Modified: 9 March 2016, 08:43


Responsible for this page:
Last updated: 03/09/16