Hide menu

Kurslitteratur

Kursboken är:
  • Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar (fjärde omarbetade upplagan). Redaktör L. Harrie (2008). ISBN:9789144088778

​Eventuellt kommer även ett labkompendium: "Övningar - Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) NBIB43" finns att köpa på Bokakademin (ca .50SEK)

Övrig litteratur, bokutdrag, rapporter och vetenskapliga artiklar tillhandahålls av kursledningen.

Kringlitteratur

Det finns en uppsjö av ytterligare litteratur om GIS, naturresurshushållning, miljökonsekvensbeskrivning och (landskaps-)ekologi på universitetsbiblioteket. Många av de nyare titlarna finns dessutom att läsa direkt på skärmen via en av bibliotekets många e-bibliotek, t.ex. ebrary

  • GIS, Environmental Modeling and Engineering, Second Edition. Brimicombe (2010), CRC Press. Print ISBN: 978-1-4398-0870-2. Finns även som ebok via bibliotekets hemsida, eBook ISBN: 978-1-4398-0872-6
  • Spatial data analysis - an introduction for GIS users. Lloyd (2010). Oxford University Press. ISBN: 798019955432-4


Responsible for this page:
Last updated: 01/19/18