Hide menu

Examination

  • Datainsamlig och skriftlig rapport (UPG3)
  • Presentation av analys (UPG2)
  • Genomförd laborationskurs(UPG1)

På delmomenten och på kursen i sin helhet ges betyg Underkänd/Godkänd.


Responsible for this page:
Last updated: 03/22/13