Hide menu

Tillämpning av geografiska informationssystem (GIS) för ekologer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbeten. Föreläsningar, seminarier och laborationer ger grundläggande förståelse av GIS och hur det används av ekologer. Tyngdpunkten ligger på grupparbete för att lösa uppgifter i fält och med GIS-mjukvara.

LISAM

OBS! Informationen på dessa sidor är för intresserade före och mellan kurser. Information under pågående kurs finns på Lisam

Programvara

Det finns många olika program för GIS.Vi har valt att använda ESRIs ArcGIS bl.a. eftersom många potentiella arbetsgivare använder det programmet, och för att det finns en gediget utbyggt support och utbildningssystem. Det är finns å andra sidan bara till PCmiljö och är dyrt men för de fallen finns många bra gratisprogram (t.ex. QGIS) som alternativ.

VId kursstart kommer ni få en EVAkod för att kunna installera och registrera ArcMAP på era datorer. När ni har koden kan ni följa länken för att aktivera (och ev ladda ned) programmet.


Responsible for this page:
Last updated: 03/25/14