Hide menu

NBIB37 Vetenskaplig metod och etik

Välkommen till kursen Vetenskaplig metod och etik.

Kursen startar den 19 januari 2010 (kl 13.15-14 i BL31)

Kursen behandlar vetenskapligt arbetssätt i vid mening, bland annat miljöetik, vetenskaplig etik och etik kring hanteringen av försöksdjur. Vidare introduceras god laboratoriesed (Good Laboratory Practice – GLP) och ackreditering. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, där muntliga presentationer av projektuppgifter utgör en väsentlig del.   


Responsible for this page:
Last updated: 01/08/10