Hide menu

NBIB35 Miljövård

Välkommen till kursen i miljövård!

I allt väsentligt kommer administration att ske via kursens Lisam-sida.

Kurslitteratur 2016 är Withgott J & Laposata M. 2015. Environment - the science behind the stories. 5th ed. Pearson. Boken finns att köpa på Bokakademin, Kårallen.

Kursansvarig är Kjell Carlsson, som nås via mail kjeca@ifm.liu.se


Responsible for this page: Kjell Carlsson
Last updated: 01/13/16