Hide menu

Evolution

UTGÅTT fr o m 2015

Evolutionskursen omfattar evolutionsmekanismer och mikroevolution: naturligt urval och adaptationer, slumpen och genetisk drift. I samband med makroevolution behandlas livets utveckling, massutdöenden, artbildningsprocesser och kladistik. Under kursen diskuteras också hur evolutionen förhåller sig till andra samhällsaspekter som religion och politik – till exempel kreationism och biologism.
 
Undervisningsplattformen Lisam kommer att användas. På kurssidan kommer mer detaljerad inforamtion att presenteras, inklusive ett detaljschema. Antagna och registrerade studenter får tillträde till kurssidan i samband med kursstart.. För mer information om detta och kursens struktur, se välkomstbrevet, som finns under "Schema", ovan.
 
Inför måndag den 20 januari

För att komma till D316 i D-huset är det enklast att gå in via ingång 33, som vetter mot parkeringsplatsen bakom restaurang Zenith. Korsa korridoren och gå uppför trappan en våning, till plan 3. Följ skylten "D316", till höger. Om du får problem med vägen, ring mig på 070 29 24 331.

Vi ses där!

Anders


Responsible for this page:
Last updated: 01/13/15