Hide menu

Vetenskaplig metod och kommunikation

forts. på NBIB25.

Bedömning av en annan kursstudents skriftliga uppgift och dess sammanfattning från NBIB25.

Skrivuppgift  liknande NBIB25s men mer omfattande och mer "review" liknande.

Statistikberäkningar.

Muntlig framställan nästa period


Responsible for this page:
Last updated: 08/22/08