Hide menu

Kurslitteratur 2017


Uppgifter om kursbok/-böcker hittar du även i kursplanen
 

Human physiology, an integrated approach (6th ed. eller 7th ed.)

Författare: Dee Unglaub Silverthorn

Förlag: Pearson

.

Denna kursbok kan även heta

.

Human PhysiologyAn Integrated Approach

(New International edition, 1st ed)

Författare: Dee Unglaub Silverthorn

Förlag: Pearson

 

Kursboken är beställd till Kårallens bokhandel (Bokakademin), LiU Campus Valla

Inläsningsansvisningar till kursboken finns i LISAM vid kursstart

På kursen kan även förekomma annat textmaterial som läggs i LISAM


Responsible for this page:
Last updated: 10/17/17