Hide menu

Examination

Examinationsmoment

  • Skriftlig tentamen (4hp)
  • Laborationer och labbredogörelser (1hp)
  • Inlämningsuppgift (1hp)

 

Gamla tentor

Övningstenta läggs ut i LISAM

 

Om-Examination

Tentamen
Förutom ordinare tentamenstillfälle finns 2 omtentamenstillfällen/år. Underkänd tentamen kan endast omexamineras i form av en ny tentamen.

När, titta i tentamensschemat i studiehandboken.

 

Laborationer

Ej godkända/missade Datorlaborationer

Om du missat ditt ordinarie labbtillfälle, kontakta ansvarig lärare för information.

När kursen är slut kan du kontakta ansvarig lärare för att få göra om labben i samband med omtentaperioden i januari.

ansvarig lärare: Andrey H
 

Missad Sinnesfysiologilaboration:
I första hand: Gör laborationen med någon annan labbgrupp
I andra hand: Ett extra labbtillfälle kommer att ges (vid behov) under omtentaperioden i januari (anmälan till kursansvarig lärare innan kursslut)

ansvarig lärare Eva M

Underkänd labbredogörelse : Görs om tills den blir godkänd

 

Inlämningsuppgift: Görs om tills den blir godkänd

 

Preparatdugga (fanns på kursen fram till hösten 2007)

 

Om du inte är godkänd på preparatduggan (med mikroskopi preparat och anatomiska modeller) ännu, kontakta kursansvarig lärare för mer information

Kursansvarig:  Eva Mattsson


Responsible for this page:
Last updated: 08/30/16