Hide menu

Examination

Examinationsmoment

  • Skriftlig tentamen (4hp)
  • Laborationer och labbredogörelser (1hp)
  • Inlämningsuppgift (1hp)

 

Gamla tentor

Övningstenta läggs ut i LISAM

 

Om-Examination

Tentamen
Förutom ordinare tentamenstillfälle finns 2 omtentamenstillfällen/år. Underkänd tentamen kan endast omexamineras i form av en ny tentamen.

När, titta i tentamensschemat i studiehandboken.

 

Laborationer

Ej godkända/missade Datorlaborationer

Om du missat ditt ordinarie labbtillfälle, kontakta ansvarig lärare för information.

När kursen är slut kan du kontakta ansvarig lärare för att få göra om labben i samband med omtentaperioden i januari.

ansvarig lärare: Andrey H
 

Missad Sinnesfysiologilaboration:
I första hand: Gör laborationen med någon annan labbgrupp
I andra hand: Ett extra labbtillfälle kommer att ges (vid behov) under omtentaperioden i januari (anmälan till kursansvarig lärare innan kursslut)

ansvarig lärare Eva M

Underkänd labbredogörelse/Quiz : Görs om tills den blir godkänd

 

Inlämningsuppgift: Görs om tills den blir godkänd

 


Responsible for this page:
Last updated: 10/17/17