Hide menu

Denna information avser sommarkursen 2019 Faunistik och Floristik 9hp

Kursinformation

Schemalagd undervisning

v. 23 (3-7/6): Floristik på Omberg
v. 23-24 (8-13/6): Faunistik, Klubban Fiskebäckskil
v. 25 (17-20/6): Faunistik i Linköping

v. 32 (5-9/8) Faunistik i Linköping
v. 33 (12-16/8) Floristik i Linköping

Utöver de schemalagda kursmomenten ovan tillkommer en veckas självstudier i faunistik på valfri ort under sommaren.

______________________________________________________________________________________________

Extra kostnader för kursdeltagare

Under de två veckorna då undervisningen är förlagd till annan ort än Linköping (Omberg och Klubban) tillkommer extra kostnader. Kostnader för dessa veckor är logi och transporter dit & hem. Till Omberg ordnar vi gemensam bussresa (T&R).
På Omberg och Klubban gäller självhushållning i matlag. Kök och utrustning finns på plats.

Logikostnader för Ombergsveckan betalas direkt till vandrarhemmet på plats. Klubban-login betalas via postgiro i förväg - mer information om detta senare.

Kursen bygger på fältstudier och arbete på labb. I princip är alla dagar schemalagda 8-17. Att kombinera kursens schemalagda veckor med sommarjobb eller dylikt fungerar inte. (Notera dock att det är sex veckor mellan försommar- och sensommarmomenten - dessa är givetvis fria att disponera efter önskemål!)

Utförligare information kommer att skickas ut runt den tionde maj. Har du frågor som inte kan vänta kan du maila.

_______________________________________________________________________________________________

Kjell Carlsson svarar på frågor om floristiken (kursansvarig)

Karl-Olof Bergman svarar på frågor om Linköpingsfaunistiken

Thomas Östholm svarar på frågor om Klubbanveckan.
 


Responsible for this page:
Last updated: 03/20/19