Hide menu

Lärare och assistenter

Vi som sköter undervisningen är anställda på biologiavdelningen.

Johan Edqvist (JE) föreläser om växtfysiologi. Torbjörn Säterberg (TS) föreläser om morfologi, leder exkursionen samt handleder vid preparatstudier. Karin Johannesson (KJ) föreläser och håller i laborationerna och de efterföljande seminarierna.

Karin är kursansvarig, och nås på telefon 013-28 17 09 eller karin.johannesson@liu.se.


Responsible for this page:
Last updated: 02/24/12