Hide menu

Föreläsningar

Vi som sköter föreläsningarna är anställda på biologiavdelningen.

Johan Edqvist (JE) föreläser om växtfysiologi.

Torbjörn Säterberg (TS) föreläser om morfologi,

Karin Johannesson (KJ) föreläser om systematik.


Responsible for this page:
Last updated: 02/24/12